Financieel
sponsoren.jpg

De Stichting maakt jaarlijks een financieel jaarverslag over het voorgaande jaar. Ook maakt zij een begroting voor het komende jaar. Anbi

Stichting Soda is door de overheid voor onbepaalde tijd aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI). Hierdoor is een gift aan onze stichting aftrekbaar voor de belasting.

Onder het menu-item Stichting / Anbi staan de gegevens die door de Algemeen Nut Beogende Instellingen volgens de wetgever via de website gepubliceerd dienen te worden.

Doel van deze registratie is het vertrouwen van het publiek in filantropische instellingen in het algemeen te bevorderen.

 

Financieel beleid stichting Soda.

Soda is een instelling die zonder winstoogmerk werkt. Het is haar streven een zo groot mogelijk deel van de haar toevertrouwde middelen rechtstreeks ten goede te doen komen aan de doelen waarvoor zij is opgericht. De stichtingskosten (overhead) mogen nimmer meer dan 10 % van de totale begroting van de stichting bedragen.

 

Begroting 2015

 

Jaarverslag 2013

 

Jaarverslag 2012

 

Jaarverslag 2011

 

Jaarverslag 2010

 

onzichtbaar.jpg