Anbi
formulieren.jpg

 

 

anbi

Stichting Soda is door de overheid voor onbepaalde tijd aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor is een gift aan onze stichting aftrekbaar voor de belasting.

 

Soda is een instelling die zonder winstoogmerk werkt. Het is haar streven een zo groot mogelijk deel van de haar toevertrouwde middelen rechtstreeks ten goede te doen komen aan de doelen waarvoor zij is opgericht. De stichtingskosten (overhead) mogen nimmer meer dan 10 % van de totale begroting van de stichting bedragen.

 

 Voor meer gegevens klik hier!

 

  

 

onzichtbaar.jpg