Anbi
formulieren.jpg

Per 1 januari 2014 is het wettelijk verplicht een aantal gegevens van de stichting op de website te publiceren. Dat zijn achtereenvolgens:

anbi

De gevraagde gegevens staan in sommige gevallen verspreid op de website.
Door te klikken op de tekst komt u bij de pagina die de verplichte informatie bevat. Stichting Soda streeft er naar de informatie volledig en up to date te houden.

onzichtbaar.jpg