Sponsoren
sponsoren.jpg

De activiteiten van Stichting Soda worden gefinancierd door middel van sponsorgelden en materiële hulp. Hierin zijn een aantal categoriën te onderscheiden. 

De stichting werkt met:

  • incidentele giften
  • maandelijkse bijdragen.

Giften zijn afkomstig van particuliere gevers, institutionele gevers en bedrijven.

Op deze pagina treft u de bedrijfslogo's van de bedrijven die de stichting Soda, op welke manier dan ook, ondersteunen.

 

 

 
Stichting HGD, opgericht door Bouwcombinatie MST, een v.o.f. voor de nieuwbouw van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente bestaant uit de bedrijven Dura, Trebbe en GoossenTePas, omarmt stichting Soda en draagt haar steentje bij met donaties en giften. Aan het eind van de nieuwbouw MST, medio 2015, is de Bouwcombinatie voornemens om ook fysieke ondersteuning te bieden aan stichting Soda. 

Speciaal project: boek een rondleiding

onzichtbaar.jpg