Meedoen
stichting.jpg

U kunt de stichting op meerdere manieren ondersteunen:

  • Tijd
  • Middelen
  • Geld

 

Tot nu toe is al het werk vanuit Nederland door vrijwilligers gedaan. Wij willen dit graag voortzetten. Uw hulp is daarbij welkom. 
De stichting ondersteunt de activiteiten van Doctors for life in Africa. We richten ons daarbij vooral de voorzieningen die DfL nodig heeft. Zo is er een kliniek gebouwd en zijn er waterputten geboord. Vanuit Nederland gaan regelmatig vrijwilligers naar Mozambique om te helpen bij de activiteiten die de stichting daar uitvoert. Vrijwilligers betalen zelf hun reis naar Afrika. De reis en verblijfkosten in Afrika zijn voor rekening van Soda, tenzij de vrijwilliger aangeeft ook deze te kosten te willen dragen.
Onder "projecten" treft u informatie over de projecten die op dit moment lopen. Hebt u intresse om ook een keer als vrijwilliger hand en spandiensten te verlenen, neem dan contact op met de stichting.

De kliniek van Doctors for Life in Zavora is ook regelmatig op zoek naar vrijwilligers voor de medische zorg. Bent u daarin ge├»nteresseerd dan loopt een eventuele aanvraag via DfL. Soda kan eventueel voor het eerste contact zorgen.

 

Middelden:

Voor de projecten die de stichting in Mozambique uitvoert zijn ook middelen nodig.

Dat verschilt van medicijnen tot aan zaagmachines. Vooral bouwmaterialen zijn in de voorgaande projecten van groot belang geweest. 
De stichting kiest er voor om zoveel mogelijk lokaal de materialen aan te schaffen die nodig zijn.
Soms lukt dat niet. Dan verzamelen we de materialen hier in Nederland. In het verleden zijn reeds enkele containers verscheept naar Afrika.

Geld:
Natuurlijk is er geld nodig voor de realisering van de projecten. In het gebied waar wij werken, is er met weinig geld veel te bereiken. Wij stellen wij donatie zeer op prijs!
U kunt eventueel aangeven voor welk project u het geld beschikbaar stelt.

Bankrelatie:   
IBANNUMMER: NL39RABO0129822019, 
Rekening t.n.v.: Stichting Soda 

Ook de inmiddels jaarlijkse sponsoracties zorgen voor inkomsten voor de Stichting.

 

onzichtbaar.jpg