Algemene gegevens tbv Anbi
formulieren.jpg

 

Stichting Soda

 

 • De naam van de Algemeen Nut Beogende Instelling: Stichting Soda
 • Nummer Kamer van Koophandel: 01879287
 • RSI nummer Kamer van Koophandel: 819747427
 • De contactgegevens: Schotakker 34, 8162JE, Epe, Nederland, Telefoon: 0578-615457
 • De doelstelling van de stichting:

  SODA staat voor Stichting ter Ondersteuning van Dokters in Afrika.
  In 2008 is de stichting in eerste instantie in het leven geroepen ter ondersteuning en bouw van de
  kliniek in Zavora Mozambique, de werkzaamheden zijn sindsdien verder uitgebreid naar andere
  gebieden op het afrikaanse continent.

 • Onze doelstelling als stichting vanuit een christelijk grondslag is:

  Vanuit een christelijke naastenliefde, het praktisch ondersteunen van artsen (en
  verpleegkundigen en/of paramedici) die in Afrika werkzaam zijn in gebieden waar weinig
  tot geen medische hulp beschikbaar is, en daardoor gezondheidszorg bereikbaar maken
  voor hen die het meest kwetsbaar zijn.

  Dit doen wij door het bieden van hulp bij het (ver)bouwen van klinieken, organiseren van schoon drinkwater, het leveren van noodzakelijk medische hulpmiddelen en instrument, en het opleiden van locale arbeiders. We doen dit in samenspraak en met goedkeuring van locale overheden.
  Bij de bouw zijn Nederlandse bouwbedrijven betrokken, welke vooral materiaal en vrijwillige mankracht leveren. Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van locale arbeiders welke (vanuit giften) een eerlijk loon krijgen en de kans krijgen om zich (verder) te bekwamen in bepaalde professie op het gebied van de bouw, om daarna meer kans te maken op de arbeidsmarkt.
  De personele bezetting van de kliniek wordt geregeld vanuit de overheid van het land waarin wij de kliniek bouwen en in enkele gevallen ook door DflA. (Doctors for live Africa)
  We houden ons aan een anti strijkstok beleid en derhalve zijn alle werkzaamheden die door vrijwilligers vanuit Nederland gedaan worden onbeloond. Reis- en vaccinatiekosten zijn ook voor eigen rekening van de vrijwilligers. Een eventueel controlebezoek vanuit het bestuur wordt begroot uit een projectbegroting.

 • De hoofdlijnen uit het actuele beleidsplan: Zie deze link
 • Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurder:

  Voorzitter : Alex Spijkerboer
  Secretaris : Tamara Nieuwenhuis
  Penningmeester : Bert Hop
  Lid (medisch) : Koos van der Burgh

 • Het beloningsbeleid:
  Stichting Soda kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden door vrijwiligers worden uitgevoerd.
  Wanneer vrijwilligers zich op verzoek van de stichting inzetten voor Stichting Soda buiten Nederland, dan zijn de reis en verblijfkosten in het land waar de werkzaamheden worden uitgevoerd voor kosten van Stichting Soda.
 • Een verslag van uitgevoerde werkzaamheden: Zie deze link en deze link.
 • De financiĆ«le verantwoording: Voor begroting zie deze link en voor financieel ovezicht deze link.

 

   De gevraagde gegevens staan in sommige gevallen verspreid op de website. Door te klikken op de tekst komt u bij de pagina die de verplichte informatie bevat. Stichting Soda streeft er naar de informatie volledig en up to date te houden.

 

 

onzichtbaar.jpg