Voltooide projecten
topfoto_3.jpg

 

Omschrijving:

De lokale overheid heeft de medische staf van de de kliniek in Zavora gevraagd om een eigen vaccinatie ruimte. De lokale overheid heeft vaccinatieprogramma's voor de bevolking. Het ontbreekt hen echter in de buurt van Zavora aan een geschikte ruimte.
Tevens is er vanuit Doctors For Life een verzoek gedaan om een ruimte te bouwen voor een tandarts. In de bemensing van de tandartspost zal door doctors for Life worden voorzien.
Stichting Soda heeft samen met Doctors for Life de wensen geïnventariseerd en omgezet in een bouwplan. 

Transport container

 

  • Stand van zaken Juni 2013

Inmiddels is ook de inrichting van de gebouwen compleet. De afrondende werkzaamheden zijn door lokale bouwvakkers en installateurs uitgevoerd.
De ruimten zijn ingebruik als vaccinatieruimte en tandarts praktijk. Beide activiteiten vinden periodiek plaats. Tussendoor wordt één van de ruimten ook gebruikt als tijdelijk verblijf voor een patient.

 

  •  Financieel

De begroting voor dit project lag in aanvang op:

2012: €8250

2013: €2000

Status september 2012.

 

De totale uitgaven in Mozambique voor dit project zijn
      - materialen en lonen: €29230
      - reis en verblijfkosten: €500

 

De totale uitgaven in Nederland voor dit project zijn
      - materialen: €6300

 

De totale projectkosten bedragen daarmee €36030 Het totaal van binnengekomen finfnciële giften specifiek voor dit project zijn €11120.

De overige benodigde gelden zijn gefinancierd uit binnengekomen giften, algemeen bestemd voor de doelen van de stichting.

 

De begroting is dus flink overschreden. Dit heeft met name te maken met tegenvallende materiele en loon kosten in Mozambique.

 

Situatie jan 2013Situatie jan 2013

 

onzichtbaar.jpg