Voltooide projecten
topfoto_3.jpg

Omschrijving:
Een van de doelstellingen van de stichting is om in de 1e levensbehoeften van de allerarmsten te voorzien.
Een bevriende verpleegkundige (Debbie) die werkzaam is in het noorden van Malawi heeft ons gevraagd haar te ondersteunen. Zij heeft het plan om in de omgeving waar zij zit een post op te gaan zetten waar ze medische hulp kan gaan verlenen aan de 
allerarmsten.
Daarvoor is schoon drinkwater één van de eerste behoeften.
Het doel is één waterbron voor de lokale bevolking te boren en één voor de kliniek die gebouwd moet gaan worden.
De bron zal in opdracht van Debbie worden geboord door lokale boorders.
Stichting Soda ondersteunt dit initiatief financieel.

 Boren naar water

Verloop van de activiteiten

Begin oktober is aan het thuisfront meegedeeld dat Soda, via een gift van de ontmoetingskerk in Rijssen bij wil dragen aan
de kosten voor de waterbronnen bij Debbie.

 

Boren naar water

 

 

 

 

Verzonden: woensdag 2 oktober 2013 21:39
Aan: Bert Hop
Onderwerp: Water wells in, Malawi

 Dear Burt Hop,

This is Debbies father in NJ. Thank you so very much for your offer to help with the much needed clean water wells in Malawi. 
We have contracted with a company by the name of Clean Water for Malawi and they have agreed to put down two wells, 
one for the new hospital and one for the village for $9000 US dollars. 
We have sent them the money and they are preparing to drill them next week. 

Thank you so very much and God bless you, Boren naar water
William (Debbies Father)

 

Bericht van Debbie vrijdag 18 oktober 2013

Aan: Geerlof van Loo

Onderwerp: drilling waterhole

The team started drilling the boreholes but the main rod in the engine broke so they are waiting for another machiene to clear customs - hopefully today, but they may only be able to start again on Monday.


 Debbie

 

In November is er door een boorder uit Malawi een tweetal bronnen geboord.
De eerste bron is voorzien van een handpomp.
Voor de tweede bron, de bron voor de kliniek die gebouwd gaat worden, wordt een electrische pomp op zonne energie aangeschaft.

 

Verzonden: woensdag 4 december 2013 

Aan: Geerlof van Loo

Onderwerp: Re: Debbie in Malawi

 

Greetings! 

We have finished drilling the boreholes and the villagers are using their hand pump. The water supply is not as strong as I hoped, nor as pure as I hoped, but we are at the end of the dry season so it should, God willing, improve. I am currently in South Africa, just came down a week and a half ago to purchase a solar pump, solar energy, etc

- God willing, heading back up to Malawi on Monday. We borrowed a pickup to drive down, knowing the gear box needed serviced, but it got stuck in 5th gear and we drove about 2,000 km some on dirt roads, some up steep hills - all in 5th gear!!! God was good and we got here safely.  

 Thank you so much again!

 Debbi

 

Eén van de twee bronnen die geboord is. Deze is geboord voor de lokale bevolking en is voorzien van een handpomp.

Bevolking bij de bron Waterpomp

 

 

 

 

 

 

Er is veel belangstelling voor het boren door de lokale bevolking. Debbie is rechts op de foto te zien (blauwe jurk)

onzichtbaar.jpg