Voltooide projecten
topfoto_3.jpg

Gastenverblijf

De medische staf van kliniek van Doctors for life in Zavora bestaat uit vrijwilligers.
Die zijn voor een deel gehuisvest in een betonnen Portugees gebouw dat nog stamt uit de tijd van de kolonisatie. Op zich een degelijk gebouw.

Door de bouwstijl die toegepast is (plat betonnen dak) wordt het in het gebouw gedurende de zomermaanden ondraaglijk warm. Ook de inrichting van het gebouw laat te wensen over. Een sanitaire inrichting is niet of nauwelijks aanwezig en er is geen scheiding tussen een mannen en een vrouwen gedeelte.

 

Het plan is het gebouw in 2 fasen aan te pakken.
Fase 1 omvat het optrekken van de muren en het plaatsen van een geïsoleerd dak.
Fase 2 omvat de inrichting van het gebouw.

TekeningTekening

Voor de geplande activiteiten zal zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van de lokaal aanwezige middelen en mankracht.

Een deel van de materialen echter zal verscheept worden via een container.

 

Verloop van de activiteiten
februari 2012

Container

In februari is een container met bouwmaterialen verscheept vanuit Oldebroek naar Zavora.
Er is onderandere een partij hout voor de dakconstructie en de benodigde dakplaten voor het daadwerkelijke dak verscheept.
Ook zijn er diverse produkten meegegaan voor de electrische en sanitaire installaties die in een latere fase nodig zijn.

 

mei 2012

Een bouwploeg van 9 vrijwilligers uit Rijssen en omstreken strijkt neer in Zavora.
Hun doel is om naast het werken aan de uitbreiding van de kliniek ook een bijdrage te leveren aan de werkzaamheden die gaande zijn aan het gastenverblijf.
Het werk aan de uitbreiding van de kliniek vergt de meeste van de tijd van de vrijwilligers. Besloten wordt om de uitvoering van het werk aan het gastenverblijf uit te besteden aan een lokale uitvoerder (de Zuid Afrikaan Arthur).
Bij de uitvoering van de werkzaamheden maakt hij gebruik van plaatselijke ambachtslieden. Een deel van deze mensen is opgeleid tijdens eerder projecten van Soda en heeft nu een bestaan als bouwvakker.

 

juni 2012
Arthur heeft een begin gemaakt met de opbouw op het dak van het bestande gebouw.
Op de opbouw wordt vervolgens het dak geplaatst.

VerbouwingVerbouwin

juli tot en met december 2012
De bouw vordert gestaag.
Wel zijn er af en toe wat tegenslagen waarvan sommige horen bij het bouwen op afstand. Zo blijkt er in eens een deel van het hout dat bedoeld was voor de dakconstruktie gebruikt te zijn voor andere doeleinden. Hierdoor moet er lokaal de markt op gegaan worden om het tekort aan te vullen. Dat brengt weer extra kosten met zich mee.

Gezien de extra kosten besluit het bestuur 2012 te gebruiken voor de ruwbouw. Dat wil zeggen dat het dak er eind van het jaar op moet zitten en de binnenmuren op hoogte.
Inmiddels is de lokale man van Doctors for Life (Jan Roos) nader betrokken bij de bouw. Hij houdt namens DfL en ook namens Soda toezicht op de bouw. 

Het halve dak zit er inmiddels op. Ook de afwerking van de buitenkant vordert gestaag.

 

Aanbrengen dak

Bouwwerkzaamheden murenjanuari 2013 

Eind januari zijn de muren op hoogte gebracht en zit het dak erop. Voor een deel zijn de buitenmuren ook al gestucadoord en geschilderd.

Binnen de inrichting wordt het sanitair geplaatst. Ook wordt een deel van de ruimten betegeld en wordt het electrisch aangelegd.

Een ruwe schets van de indeling van de bovenverdieping zoals die gerealiseerd gaat worden:
Schets indelingDe twee kamertjes links zijn bedoeld voor bijvorbeeld een echtpaar
In ieder geval voor mensen die langere tijd in Zavora zullen blijven.
Beide ruimtes worden voorzien van een "natte cel" met douche en toilet ruimte.

De grotere slaapzaal kan gebruikt worden door vrijwilligers die met een groep een klus komen doen voor enkele weken.

Rechtsonder bevindt zich de keuken en toliet en douche ruimte voor gemeenschappelijk gebruik.

 

juli 2013
De bovenverdieping van het gastenverblijf is klaar "op wat afwerking na".
Arthur heeft aangegeven dit voor z'n rekening te nemen. In verband met het vertrek van Jan Roos uit Zavora (hij gaat terug naar Nederland met zijn gezin) zal Paul Zuidema de afwerking verder begeleiden.
Een paar indrukken van de binnenkant.

 

BouwwerkxaamhedenBouwwerkxaamheden

 September 2013

In Augustus bereikt ons het tragische nieuws van het plotselinge overlijden van Paul Zuidema.
Deze gebeurtenis slaat in als een bom in de kleine gemeenschap van Zavora.
De bouw ligt stil.
Bert Hop (bestuurslid Soda) zal in Oktober afreizen naar Zavora om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de situatie en plannen te bespreken hoe verder te gaan.

Nieuwe wcVerbouw

onzichtbaar.jpg